Hotline

Dr. Petra Stahlschmidt-Allner
Geschäftsführung, Forschung Entwicklungsbiologie, Hormonphysiologie
Fon: +49 (0) 61 20 – 92 64 34
stahlschmidt@gobio-gmbh.de

Dr. Bernhard Allner
Technischer Leiter, Forschung, Biochemie, Ökotoxikologie
Fon: +49 (0) 61 20 – 92 64 34
allner@gobio-gmbh.de

Martina Wittgen
Fortbildungen,
Fon: +49 (0) 26 62 – 17 93
info@gobio-gmbh.de